Du học Hàn Quốc có những loại học bổng nào?

<p><strong>Du học H&agrave;n Quốc c&oacute; những loại học bổng n&agrave;o? Gi&aacute;o dục đại học ở H&agrave;n Quốc c&oacute; thể kh&aacute; tốn k&eacute;m, đặc biệt l&agrave; với c&aacute;c trường đại học tư nh&acirc;n. Tuy nhi&ecirc;n, bạn cũng đừng lo lắng nếu kh&ocirc;ng c&oacute; khả năng chi trả&nbsp;học&nbsp;ph&iacute; bởi v&igrave; ch&iacute;nh phủ H&agrave;n Quốc, c&aacute;c trường đại học H&agrave;n Quốc đều c&oacute; những học bổng gi&uacute;p đỡ sinh vi&ecirc;n giỏi trong vấn đề t&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; học ph&iacute;.</strong></p>

Du học Hàn Quốc có những loại học bổng nào?

1. Học bổng của nhà trường

Nhiều trường đại học của Hàn Quốc có chế độ học bổng dành cho du học sinh là người nước ngoài. Phần lớn các trường đại học đang áp dụng phương thức tổ chức cấp học bổng dựa trên thành tích học tập của học sinh, mức học bổng có thể là mức hỗ trợ 30% đến 100% học phí. Thông tin liên quan đến học bổng ở các trường có thể được cập nhật và hướng dẫn tại địa chỉ trang web: www.studyinkorea.go.kr

2. Học bổng của chính phủ Hàn Quốc

Các bộ ngành của chính phủ Hàn Quốc đang thực hiện các chương trình học bổng dành cho du học sinh nước ngoài. Số học sinh được cấp học bổng và mời sang học tập tại Hàn Quốc ngày một tăng. Hiện nay, Bộ Giáo dục Hàn Quốc, Bộ Văn hóa và Thể thao Hàn Quốc, Bộ ngoại giao Hàn Quốc… đều đang có chế độ học bổng dành cho đối tượng là du học sinh nước ngoài.

Bạn đã sẵn sàng đi du học và không còn băn khoăn du học Hàn Quốc có những loại học bổng nào?

Nếu bạn mong muốn đi du học Hàn Quốc nhưng chưa tìm được học bổng du học Hàn Quốc phù hợp, bạn có thể đến trực tiếp các chi nhánh của Tập đoàn ICOGroup trên khắp cả  nước để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.


Phản hồi của khách hàng

© Copyright 2019-2020 Ico Hà Nội. Thiết kế bởi Zozo
0909913555